Podpora vzdělávací nabídky v oblasti moderního zemědělství

Název projektu: Podpora vzdělávací nabídky v oblasti moderního zemědělství
Reg. č.: CZ.1.07/3.2.12/03.0023
Název příjemce podpory: Com-peto.CZ, s.r.o.
Celkové způsobilé výdaje na projekt: 3 707 281,52 Kč

Projekt je zaměřen na tvorbu nových praktických výukových modulů (vč. e-learningu, případových studií, informač. portálu) v oblasti nových postupů a technologií v zemědělství. V rostlinné výrobě budou zahrnovat inovativní osevní postupy, technologie pěstování plodin včetně techniky a technologií používaných v moderní rostlinné výrobě. Součástí modulů budou i doporučující postupy pro efektivní a udržitelné řízení zemědělského podniku včetně závazných standardů WELFARE hospodářských zvířat a kontroly podmíněnosti Cross Compliance. Vzdělávací moduly budou vytvořeny takovou formou, která bude odrážet vytíženost manažerů a vedoucích pracovníků. Především bude kladen důraz na praktickou stránku. Moduly a nástroje podrobíme důkladnému testování se zástupci cílové skupiny, jejich připomínky zapracujeme, doplníme získané poznatky a upravíme je do výsledné podoby. Výstupy projektu pomohou rozvoji nabídky dalšího vzdělávání směřujícímu ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských firem na trhu Karlovarského kraje.

Cílové skupiny projektu:

1.Poskytovatelé dalšího vzdělávání – lektoři

2.Účastníci dalšího vzdělávání – zástupci zemědělských firem a podnikatelé 

Místo realizace:

Karlovarský kraj 

Klíčové aktivity projektu:

1. Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství v zemědělství

2. Tvorba vzdělávacích modulů a proškolení lektorů

3. Vytvoření a provozování komplexního informačního portálu

4. Pilotní odzkoušení vzdělávacích modulů

5. Finalizace výstupů a e-learningové kurzy

6. Evaluace

V průběhu realizace budou také uspořádány dvě konference a čtyři pracovní workshopy.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Evropský sociální fond v ČR / www.esfcr.cz

Karlovarský kraj / www.kr-karlovarsky.cz

Com-peto.CZ s.r.o., 411 15 Třebenice – Mrsklesy 30, IČ: 28681436, DIČ: CZ28681436
Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26655