PORADENSKÁ ČINNOST

Šíře námi poskytovaných služeb v oblasti podnikatelského poradenství je vedena snahou o poskytování komplexních služeb ve všech hlavních oblastech spojených se zahájením a rozvojem podnikání našich klientů. V oblasti podnikatelského poradenství nabízíme řadu konzultačních a poradenských služeb, z nichž lze zmínit například níže uvedené.

Odborná pomoc při zakládání obchodních společností, správě obchodních společností či rozšíření stávajícího podnikání
 • Odborné konzultace při volbě nejvhodnější právní formy podnikání vzhledem k specifickým potřebám a podmínkám podnikatelské činnosti našich klientů
 • Komplexní zajištění činností spojených se zakládáním obchodních společností
 • Zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • Organizační zajištění valných hromad
 • Další poradenství v oblastech souvisejících s počátečními fázemi podnikání, např. s pracovně-právními otázkami, záležitostmi statutárních zástupců či smluvními standardy
Služby související s fází Start-up a rozvojem podnikání
 • Ověření možností získání cizích zdrojů financování
 • Odborné konzultace v oblasti změn právní formy podnikání
 • Zajištění právních náležitostí a řízení přeměn právních forem společností
 • Zabezpečování a správa nebytových prostor, ostatní realitní činnost
 • Poradenství a dodávky v oblasti IT
 • Odborné konzultace v oblasti vytváření informačních systémů
 • Tvorba a správa webových stránek
V oblasti organizačního poradenství je to především řízení a koordinace systémových změn již založených společností
 • Procesní a personální audit struktury organizace - pracovní procesy, kontrolní mechanismy a s tím spojené interní předpisy a směrnice
 • Optimalizace organizačních struktur a tím i zvýšení efektivity procesů
 • Pomoc při vytváření plánu rozvoje společnosti a jeho provázanost s podnikatelskými cíly společnosti
V oblasti financí a účetnictví zajišťujeme
 • Finanční analýzy
 • Účetní a finanční poradenství
 • Ověření možností získání cizích zdrojů financování a jejich zajišťování
 • Optimalizace práce s cash flow
 • Analýzy způsobu zajištění účetní evidence a systémů řízení toku informací
 • Návrhy optimalizace, vytváření vnitropodnikových směrnic a metodiky