PORADENSKÁ ČINNOST

Šíře námi poskytovaných služeb v oblasti podnikatelského poradenství je vedena snahou o poskytování komplexních služeb ve všech hlavních oblastech spojených se zahájením a rozvojem podnikání našich klientů. V oblasti podnikatelského poradenství nabízíme řadu konzultačních a poradenských služeb, z nichž lze zmínit například níže uvedené.

Odborná pomoc při zakládání obchodních společností, správě obchodních společností či rozšíření stávajícího podnikání
 • Odborné konzultace při volbě nejvhodnější právní formy podnikání vzhledem k specifickým potřebám a podmínkám podnikatelské činnosti našich klientů
 • Komplexní zajištění činností spojených se zakládáním obchodních společností
 • Zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • Organizační zajištění valných hromad
 • Další poradenství v oblastech souvisejících s počátečními fázemi podnikání, např. s pracovně-právními otázkami, záležitostmi statutárních zástupců či smluvními standardy
Služby související s fází Start-up a rozvojem podnikání
 • Ověření možností získání cizích zdrojů financování
 • Odborné konzultace v oblasti změn právní formy podnikání
 • Zajištění právních náležitostí a řízení přeměn právních forem společností
 • Zabezpečování a správa nebytových prostor, ostatní realitní činnost
 • Poradenství a dodávky v oblasti IT
 • Odborné konzultace v oblasti vytváření informačních systémů
 • Tvorba a správa webových stránek
V oblasti organizačního poradenství je to především řízení a koordinace systémových změn již založených společností
 • Procesní a personální audit struktury organizace - pracovní procesy, kontrolní mechanismy a s tím spojené interní předpisy a směrnice
 • Optimalizace organizačních struktur a tím i zvýšení efektivity procesů
 • Pomoc při vytváření plánu rozvoje společnosti a jeho provázanost s podnikatelskými cíly společnosti
V oblasti financí a účetnictví zajišťujeme
 • Finanční analýzy
 • Účetní a finanční poradenství
 • Ověření možností získání cizích zdrojů financování a jejich zajišťování
 • Optimalizace práce s cash flow
 • Analýzy způsobu zajištění účetní evidence a systémů řízení toku informací
 • Návrhy optimalizace, vytváření vnitropodnikových směrnic a metodiky

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Společnost Com-peto.CZ, s.r.o. je přední poskytovatel poradenských a konzultačních služeb pro privátní a veřejný sektor se specializací na strukturální fondy EU. Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti získávání a čerpání dotací z fondů Evropské unie a České republiky a další specializované poradenství pro všechny typy žadatelů.

Připravujeme žádosti do všech vyhlašovaných programů ze zdrojů strukturálních fondů EU i státního a jiných veřejných rozpočtů ČR. Naší specializací je příprava a realizace projektů v oblastech rozvoje podnikání, výzkumu, vývoje a inovací, rozvoje lidských zdrojů a regionálního rozvoje. Jsme schopni zajistit kompletní pokrytí dotačního projektového cyklu projektu od prvotní identifikace vhodných fondů a programů, přes zpracování žádosti o dotaci až po následný dotační management projektu.

Naší vizí v oblasti dotačního poradenství je zajistit profesionálním přístupem a poskytováním komplexních služeb úspěšné využívání dotačních možností našimi klienty. Ve všech nabízených službách se orientujeme především na požadavky našich klientů. Individuálním přístupem našich konzultantů k potřebám klientů a vysokou kvalitou poskytovaných služeb chceme přispívat k lepší orientaci při čerpání podpor a napomáhat tak k dalšímu rozvoji společnosti ve všech oblastech života či podnikání.

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Naše společnost realizuje vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj osobnostních, manažerských, ale i odborných a profesních znalostí a dovedností. Dále poskytujeme konzultační a implementační služby v oblasti řízení lidských zdrojů.

OBCHODNÍ ČINNOST

...v přípravě